söndag 23 oktober 2011

Fröspridare i Småland

Det här är min hund Agnes, som vid detta tillfälle är på en liten semestertur i Småland. Hon är ett levande exempel på hur fröer flyttas från en trakt till en annan. Varje gång vi kammar ur hennes päls rasar det ut en liten hög av fröer. Det är inte alls otroligt att vi har "planterat" ett midsommarblomster från förorten invid en åldrig stenmur i Småland. Så här har växter alltid färdats men hjälpmedlen är många. Mest tydligt blir det utmed banvallar där tågen svept med sig fröer som sedan gror och på soptippar där man kan göra mängder av adventivfynd (NE: Främmande växt som införts till ett område och blivit mer eller mindre bofast). På tippen växer sådant som följt med hushållssoporna eller fågelfröerna. Vanligt är paprika, tomater och citrusplantor. Det är förstås under hösten som man kan göra "tippfynd". Mycket av det som lockats att gro i främmande jord klarar inte vintern. Men det är inte så sällsynt att där växer en liten dadelpalm...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...